W ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska, cel operacyjny “Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uczennice szkoły branżowej, kształcące się w zawodzie fryzjer biorą udział w dwutygodniowych stażach zawodowych w Niemczech. Projekt ” Fryzjerstwo bez granic” ma na celu zainicjowanie współpracy między polskimi i niemieckimi szkołami zawodowymi.
Uczennice odbędą praktyki w zakładach fryzjerskich w Glowe, Sassnitz i Sellin.
Opiekunem projektu jest p. Patrycja Kaffke.