Szczęśliwa 13!

W dniu 28 lutego 2017 r. w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego odbyła się bardzo miła uroczystość.

Gościliśmy burmistrza Miasta Darłowa pana Arkadiusza Klimowicza oraz kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych pana Zbigniewa Mielczarskiego, którzy wręczyli stypendia motywacyjne i sportowe za I półrocze ufundowane przez Radę Miejską Darłowa.

Stypendia naukowe otrzymali: Paulina Stasiak (II ZSZ), Weronika Firmowska (III b LO), Aleksandra Worobiej (II b LO), Magdalena Zawadka (I LO) oraz Klaudia Kuklewska (I LO).

Stypendia sportowe otrzymali: Paulina Szymańska (II a LO), Agnieszka Michalska (II a LO), Kacper Szymański (II ZSZ), Adrian Duszkiewicz (II b LO), Michał Koziński (III a LO), Joanna Zimoch ( II b LO), Natalia Major (III b LO), Marta Jaskulska ( I LO).

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendia