Uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego Magdalena Zawadka i uczeń klasy II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej- Kamil Michalski, otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające wyniki w nauce. 
Gratulujemy i mamy nadzieję, że dzięki stypendium będą mogli rozwinąć swoje pasje.