Informacje dotyczące stypendiów w roku szkolnym 2018/2019. 
Uczniowie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego mogą starać się o stypendium naukowe i stypendium sportowe.
Aby otrzymać stypendium naukowe należy uzyskać co najmniej średnią ocen 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre.
Stypendium sportowe mogą otrzymać uczniowie, którzy zakwalifikowali się do rozgrywek sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym oraz mają zachowanie dobre.
Wnioski należy złożyć do 23 stycznia 2019 r. do godziny 12.00 u pedagoga szkolnego.
Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.
 

UCHWAŁA STYPENDIUM