2017-05-16
Pani dyrektor Dorota Morawska wręczyła nagrody rzeczowe dla zwycięzców w “Turnieju Piłkarzyków”.
Najwyższe wyniki osiągnęli Adrian Duszkiewicz z klasy II b LO oraz Kamil Michalski z klasy I TUiSEO.
Organizatorkami konkursu były uczennice z klasy II a LO Agnieszka Michalska i Paulina Szymańska.
Nagrody ufundowała Pizzeria “Tivoli” w Darłówku.
Serdecznie dziękujemy.