W dniach od 14 do 21 marca 2016 w naszej szkole odbywa się szereg zajęć związanych z odnawialnymi źródłami energii. Młodzież zapoznaje się z pojęciami dotyczącymi powyższego zagadnienia poprzez uczestnictwo w pogadankach, pokazach multimedialnych i wycieczce do farmy wiatrowej w Sińczycy.

Harmonogram OZE