II miejsce w województwie zajęli uczniowie klasy II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w konkursie na wykonanie Makiety Farmy Wiatrowej z uwzględnieniem elementów planowania przestrzennego. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas XI Konferencji Naukowo – Technicznej pn. Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu, która odbyła się w halach Międzynarodowych Targów Szczecińskich.