UWAGA, WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Absolwenci, którzy planują przystąpić do egzaminu maturalnego w 2019 roku w innej szkole niż macierzysta, zobowiązani są złożyć uzasadniony wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie do 31 grudnia 2018 roku.