W dniach 7-8 grudnia w naszej szkole obyły się zajęcia profilaktyczne dla wszystkich uczniów Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej poprowadzone przez Pana mgr Adama Brulińskiego – eksperta Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku nt “Alkohol i dopalacze – geneza działań dewiacyjnych, odpowiedzialność karna społeczna i zdrowotna”