Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży
Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych (dopalaczy) – swoista
” alternatywa” wyboru: kalectwo-śmierć-brak perspektyw.
Warsztaty prowadził pan Adam Bruliński były ekspert Zakładu Kryminalistyki Szkoły Policji w Słupsku, członek Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.