WARSZTATY Z ZAKRESU UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY.

Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy współpracy ze szkołą organizuje cykl zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu ” Błękitny patrol” ( projekt sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego). W dzisiejszych zajęciach wzięli udział uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uczyli się jak reagować w nagłych wypadkach, jak rozpoznawać stan zagrożenia życia czy postępować z osobą nieprzytomną.
Zajęcia prowadził pan Jakub Iwanisik, dziękujemy!