24 kwietnia 2020r. odbyło się wirtualne spotkanie – zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych. Abiturienci spotkali się z dyrektorem, wychowawcami, gronem pedagogicznym oraz z Burmistrzem Miasta Darłowo (Pan Burmistrz nagrał i przesłał film).
Dyrektor szkoły, Joanna Witkowska, podsumowała okres nauki szkolnej i przedstawiła wyniki w nauce, z wychowankami pożegnały się również panie wychowawczynie. Uczniowie zobaczyli swoje świadectwa ukończenia szkoły, które będą mogli odebrać w przyszłym tygodniu.
Wszystkim abiturientom gratulujemy i życzymy zdania egzaminów maturalnych.