Zapraszamy uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie OMNIBUS EDUKACJA-SPORT
pod hasłem NIEPODLEGŁA 1918-2018 
w ramach 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu sportu w województwie zachodniopomorskim z chwilą otrzymania niepodległości przez Polskę.
Zakres wiedzy sportowej i wskazanie rozwoju sportu w tym okresie:
a/ ruch olimpijski na Pomorzu Zachodnim i starty zachodniopomorskich olimpijczyków w I.O.
b/ piłka nożna w województwie zachodniopomorskim od zakończenia II wojny światowej do 2018 r.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pani Magdaleny Śpich.