Uczniowie klasy pierwszej i drugiej Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej kontynuują w tym roku szkolnym naukę przedmiotów zawodowych na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej.
Młodzież, pod okiem specjalistów, bierze udział w warsztatach i laboratoriach.