2017-03-22
Dziś klasy I TUiSEO, II a LO i II b LO skorzystały z zaproszenia prezesa firmy Wind Service i zwiedziły turbinę wiatrową w okolicy Sińczycy. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji przemiłego pana instruktora. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań. We wnętrzu “wiatraka” wiało mocnej niż na polu. Na zakończenie naszej wizyty pan instruktor włączył urządzenie, które na czas naszej wizyty – ze względów bezpieczeństwa – zostało wyłączone.
Dziękujemy