Jednym z kluczowych zadań szkoły jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych. W ramach prowadzonego projektu „Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo stawia na edukację” uczniowie korzystają z konsultacji indywidualnych i warsztatów z doradcą edukacyjno – zawodowym. Podczas spotkań z doradcą uczniowie tworzą swój indywidualny plan działania – autodiagnozę preferencji zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki realizowanego profilu zawodowego, rozbudzają świadomość konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, a także poznają aktualne potrzeby rynku pracy i zawody przyszłości. Zajęcia przygotowują młodzież do trafnego wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjno – zawodowej.