2016-10-28
Uczniowie klasy I Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej uczestniczyli w piątek w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Koszalińskiej. Zajęcia prowadził dr inż. Tomasz Skubała. Były to pierwsze z comiesięcznych zajęć laboratoryjnych, które będą prowadzić wykładowcy z Politechniki.