Zajęcia profilaktyczne ” DOPALACZE – OFERTA ŚMIERCI”, ” PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – MITY A RZECZYWISTOŚĆ”.

Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez p. mgr Adama Brulińskiego, członka Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Warsztaty dotyczyły pokazania czynników chroniących i zagrażających w kontaktach z substancjami zmieniającymi świadomość oraz aspektów prawnych wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przciwdziałaniu Alkoholizmowi.