INFORMACJA O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE