EGZAMIN TEORETYCZNY

19 czerwca 2018r.

o godzinie 10:00

sala nr 17

Zdających prosimy o przybycie na 30 min. przed egzaminem z dowodem osobistym

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty