Lista zawodów i odpowiadających im kwalifikacji

 
Zawód Kwalifikacje
512001-kucharz T.6.Sporządzanie potraw i napojów
514101-fryzjer A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
522301-sprzedawca A.18.Prowadzenie sprzedaży
711204-murarz-tynkarz B.18.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
713201-lakiernik M.28.Wykonywanie prac lakierniczych
721402 –monter kadłubów okrętowych M.22.wykonywanie elementów kadłuba okrętu
722204 – ślusarz M.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
723103-Mechanik pojazdów samochodowych M.18.Diagnozowanie i  naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
741103-elektryk E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

741201-elektromechanik E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
741203-elektromechanik pojazdów samochodowych M.12.Diadnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
742102-Monter-elektronik E.5.Montaż układów i urządzeń elektronicznych

E.6.Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

751201-cukiernik T.4.Produkcja wyrobów cukierniczych
751204-piekarz T.3.Produkcja wyrobów piekarskich
752205-stolarz A.13.Wytwarzanie wyrobów stolarskich

możemy kształcić we wszystkich zawodach

Nazwa zawodu i kwalifikacje 2015-2016