.12.2018 ()

nieobecni  nauczyciele:

1. 

1.  
 2.   
 3.   
 
5.  
 6.  
 7.  
 8.