21.02.2018 r.  ŚRODA

nieobecni  nauczyciele:

  1. A. Łajewska
1. I BSIS na 08:55
2. II TUiSEO na 09:50
3. II ZSZ p. J. Resil
4. I TUiSEO p. E. Resil
5. I BSIS p. G.Wrześniewska
6.   
7.  
8.