Akademia Młodego Instalatora Kospel.
Ideą programu jest uzupełnienie wiedzy nabytej w szkole dotyczącej doboru i eksploatacji różnych źródeł ciepła. Program ma formę wykładów dydaktycznych z zakresu techniki grzewczej oraz odnawialnych źródeł energii. Wykład dla uczniów technikum TUISEO prowadził Pan Arkadiusz Świerad specjalista ds. szkoleń firmy KOSPEL S.A.
#kospel #technikumdarlowo #szkolimysie