Statut Zespołu Szkół im S. Żeromskiego w Darłowie

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Darłowie

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Statut Technikum UiSEO