Rada Rodziców rok szkolny 2017/2018

Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 tworzą wszyscy rodzice wchodzący w skład Klasowych Rad Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców tworzą:

Przewodnicząca p . Julita Pasławska

Zastępca przewodniczącej p. Gabriela Kurzawska

Skarbnik p. Izabela Janecka

Sekretarz p. Grażyna Wrześniewska

Członkowie:

  1. Joanna Głębocka
  2. Justyna Pawlaczyk
  3. Joanna Moskwa

Komisja Rewizyjna:

  1. Katarzyna Groszewska
  2. Eugeniusz Bożewski