Rada Rodziców rok szkolny 2018/2019

Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 tworzą wszyscy rodzice wchodzący w skład Klasowych Rad Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców tworzą:

Przewodnicząca p . Marta Król

Zastępca przewodniczącej p. Dorota Michałowska

Skarbnik p. Joanna Głębocka

Sekretarz p. Jadwiga Dudek

Członkowie:

  1.  

Komisja Rewizyjna:

  1.