Zarządu Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Uczniowskiego –  Alicja Parkitna z klasy I LO

Zastępca przewodniczącej Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Martyna Głębocka z klasy II LO

Sekretarz Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Magdalena Zawadka z klasy II LO