STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

Magda Zawadka (II LO) i Kamil Michalski (II T), stypendyści Prezesa Rady Ministrów, odebrali dyplomy z rąk Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty. 
Wyróżnienia takie otrzymują najzdolniejsi uczniowie szkół średnich.
Serdecznie gratulujemy!

Stypendyści