Na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej Burmistrz Miasta Pan Arkadiusz Klimowicz z dyrektorem Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego Panem Bogdanem Herbeciem oraz z dziekanem wydziału Panią prof. dr hab. inż. Wiesławą Głodkowską podpisali List Intencyjny, który zakłada ścisłą współpracę Politechniki z tworzonym Technikum Systemu Urządzeń Energii Odnawialnej. 

List Intencyjny zawiera ramy bardzo szerokiej współpracy, łącznie z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi i praktycznymi na urządzeniach wydziału przez tamtejszych akademików. Dla władz miejskich podpisany dokument ma co najmniej podwójny walor. To deklaracja determinacji dalej idących działań w kierunku utworzenia szkoły, oraz sygnał dla kończących tegorocznych gimnazjalistów z terenu powiatu sławieńskiego: „technikum na pewno powstanie, zainteresujcie się naszą ofertą edukacyjną”. Te i inne wątki zajęcia się tym kierunkiem kształcenia przedstawił Burmistrz władzom uczelni.
Dla władz uczelnianych nasze technikum to naturalny rezerwuar przyszłych studentów. Korzyść z zapisów Listu Intencyjnego jest więc obopólna.
Po podpisaniu dokumentu władze wydziału oprowadziły swoich gości z Darłowa po najbardziej zaawansowanych technologicznie pracowniach. Robią wrażenia maszyny, które pomagają studentom zrozumienie procesów, które wcześniej teoretycznie opanowują. Każda z nich oprócz bezcennej wartości dydaktycznej ma wartość rynkową sięgającą kilkaset tysięcy złotych. A tych urządzeń jest kilkadziesiąt. Jeśli nasi technicy na praktykach uczniowskich trafią do tych laboratoriów, kto wie może pojawi się nie jeden Edison czy Tesla.
Władze uczelni przyjęły zaproszenie Burmistrza Miasta do odwiedzin Zespołu Szkół, bo same są ciekawe szkoły, która wystąpiła z tak szerokim programem współpracy. Na tym spotkaniu pracownicy naukowi uczelni zobowiązali się do wnikliwej analizy tych programów ministerialnych, które oferują środki na zakup urządzeń dydaktycznych dla uczniów o profilu kształcenia jaki będzie w Darłowie.

P1000559 P1000558 P1000555 P1000551 P1000549 P1000546 P1000544 P1000509 P1000508 P1000498 komunikatmini4391 komunikatmini4383 komunikatmini4382 komunikatmini4380 komunikatmini4379