08.10.2018 (poniedziałek)

nieobecni  nauczyciele:

  1. W. Leśniak
  2. K. Iwanowski
1  
 2.   
 3.   
 4.   
5.  
 6.  I BS do domu
7. II T do domu, III LO dz. do domu
8.