20.02.2019 (środa)

nieobecni  nauczyciele:

11:40 wszystkie klasy wychodzą do kina na spektakl “SNY”

1.  
 2.   
 3.   
 
5.  
 6.  
 7.  
 8.