12.12.2018 (środa)

nieobecni  nauczyciele:

1. M. Śpich

1.  
 2.   
 3.   
III ZSZ p. Leśniak całość
5. III ZSZ p. Leśniak całość
 6. III ZSZ p. Leśniak całość
 7. I TUiSEO chł. do domu; III TUiSEO chł. do domu
 8.